CONSTRUCCIÓ SOSTENIBLE

Energèticament eficient i respectuosa amb el medi ambient

Sostenibilidad y respeto por el medio ambiente

Els nostres habitatges estan construïts amb criteris de sostenibilitat, assegurant el respecte per el medi ambient alhora que un consum energètic menor, i per tant, una despesa menor. Les nostres promocions immobiliàries aconsegueixen unir d’aquesta forma el millor de dos mons: un ús intel·ligent dels recursos del nostre planeta i una gestió eficient de l’economia familiar.

Com construïm edificis sostenibles

Els conceptes de sostenibilitat aplicats a l’edificació ajuden a l’estalvi energètic i, a demés, redueixen les emissions de CO2 a l’atmosfera, millorant l’eficiència energètica de l’edifici.

Esquema de funcionamiento energético

Accions Passives

Disseny raonable del projecte, tenint en compte les orientacions, el sistema de protecció solar, l’aportació solar a l’hivern, i l’aïllament i la inèrcia de l’edifici per minimitzar la demanda energètica.

Revestiments

Revestiments invertits o de tipus sandvitx, amb aïllaments d’alta densitat.

Ventilació

Ventilació creuada per a la regulació natural de la temperatura interior.

Zona de Jardí

Espècies autòctones de fulla caduca, que protegeixen del sol durant l’estiu.

Paviments exteriors fotocatalitics.

Finestres

Amb trencament de pont tèrmic i vidres de baixes emissions per evitar pèrdues energètiques a través de vidres i perfils. Els habitatges disposen de grans finestrals per garantir una il·luminació natural.

Distribució

Salons amb orientació que garanteixen l’assolellament a l’hivern.

Grans volades que els donen ombra a l’estiu.

Façanes

Façanes de colors clars, amb càmera d’aire i doble aïllament de llana de fibra de roca i barrera de vapor.

Tractament dels ponts tèrmics.

Accions Actives

Són aquelles accions orientades a reduir el consum energètic de l’edifici y dels recursos, tant amb l’ús de sistemes eficients, com amb l’ús d’energies renovables o d’aprofitament de recursos.

Climatització

Bomba de calor aire-aigua mitjançant l’aerotèrmica. Sistema individual per a cada habitatge. Baix consum energètic i, per tant, unes emissions de CO2 considerablement inferiors.

Domòtica

Pre-instal·lació que permeti a cada usuari implantar el sistema de control de las instal·lacions que consideri més adequat.

Renovació de l’aire

Sistema independent mitjançant extractor amb tres posicions de regulació.

Producció ACS

Bomba de calor mitjançant l’aerotèrmia. Sistema individual per a cada Habitatge de baix consum energètic durant l’hivern i pràcticament nul durant l’estiu i, per tant, es redueixen al mínim les emissions de CO2.

Subministre elèctric

Il·luminació elèctrica de zones comunitàries amb llums LED.
Il·luminació comunitària temporitzada o amb detectors de presència.
Presa de càrrega per a vehicle elèctric en la plaça d’aparcament, individual per cascuna de els habitatges.

Plaques fotovoltaiques

Instal·lació de plaques fotovoltaiques per al consum de la il·luminació de les zones comuns, minimitzant així les despeses comunitàries.

Respecte pel medi ambient

Més enllà del consum energètic, els nostres edificis t’ajuden a ser més respectuós amb el medi ambient.

Ocupació de la Parcel·la

Mínima, mantenint el terreny natural sense pavimentacions, únicament on hi hagi plantes subterrànies o sigui imprescindible, afavorint el drenatge i minimitzant la recollida d’aigües.


Gestió de Residus

Gestió de residus de l’obra, de les aigües residuals en una xarxa separativa, instal·lació comunitària per a la recollida selectiva de residus.


Reducció del Consum d’aigua

Cisternes de doble descàrrega, aixetes amb airejadors y recollida d’aigües pluvials per al rec.

Reciclats

Ús de materials reciclats

Fusteria d’alumini.

Materials de proximitat i naturals

S’evita la importació de materials, sempre que sigui possible, per evitar transports de llarga distància. S’afavoreix l’ús de materials naturals com el gres, la fusta, la pedra, etc.

Materials de baix impacte ambiental

Evitar materials nocius i potenciar l’ús de materials certificats.

– Aïllaments de llana de fibra de roca.
– Parquets laminats
– Pintures amb baixa emissió de formaldehids.

Casa Saludable

Comfort i Qualitat

Disseny d’uns habitatges de qualitat i una funcionalitat pensada per a satisfer les necessitats de les famílies d’avui en dia, amb una exigència per crear un hàbitat saludable per als seus usuaris.

Materials Interiors

Parquets laminats lliures de formaldehids
Aïllaments de llana de fibra de roca

Materials Exteriors

Paviments Fotocatalitics
Hort amb plantes aromàtiques
Aparcaments de bicicletes
Piscines d’aigua salada

MINIMITZAR EL COST DE MANTENIMENT

tant de les zones comunes com dels habitatges

Habitatges amb doble qualificació energètica A. S’estima una reducció del 30% dels consums, amb un estalvi de 30€ mensuals per habitatge.

Materials d’alta durabilitat.

Zones comunitàries amb un estalvi tant del consum elèctric com de l’aigua i del manteniment general.

Més informació al
93 363 40 10

CONTACTE