Habitatges sostenibles amb altes prestacions a Tiana

A l’avantguarda de la innovació i l’ eficiència energètica

Habitatges Eco-eficients

Els Edificis Aire de Tiana disposen del certificat energètic A+, gràcies a las prestacions amb les quals han estat dissenyades.

Símbolo Emisiones

Continuant amb la filosofia de Quorania, que es basa en el comportament ètic, i aposta pel desenvolupament sostenible i la millora de la qualitat de vida dels nostres clients i la societat en general, s’ha dissenyat una promoció de set habitatges dotant-la d’una sèrie de prestacions que les fan eco eficients.

Urbanización Creu del Terme de Tiana

LA PROMOCIÓ

Habitatges sostenibles a Tiana

Promoció de 7 habitatges eco eficients a la urbanització Creu del Terme de Tiana, Avinguda Creu del Terme amb Carrer Sant Isidre.

Informació Tècnica

Evitar materials nocius (PVC, formaldehids, etc..) i potenciar l’ús de materials certificats.

 • Instal·lació d’evacuació: baixants de polipropilè ecològic en lloc de PVC.
 • Aïllament façana: amb panell rígid de llana de roca en lloc de poliestirè extruït.
 • Pintura plàstica: ecològica i sense components orgànics volàtils.
 • Mobles de cuina: Demode de VALCUCINE, disseny sostenible, productes 100% reciclats sense emissions de formaldehids i fustes no procedents de la destrucció de boscos primaris.
 • Tancaments d’alumini: alumini reciclat 100% de TECHNAL.

Utilització de materials de proximitat per a evitar transports de llarga distància, així com naturals i reciclats sempre que sigui possible i garanteixin els estàndards de qualitat.
Els conceptes de sostenibilitat aplicats a l’edificació ajuden l’estalvi energètic i a més redueixen les emissions de CO2 a l’atmosfera, millorant l’eficiència energètica de l’edifici.

Disseny raonable del projecte atenent orientacions, sistemes de protecció solar, aportació solar a l’hivern, aïllament i inèrcia de l’edifici per a minimitzar la demanda energètica.

 • Façanes: ventilada per a evitar pèrdues energètiques. Protecció solar més convenient en funció de l’orientació de cada façana.
 • Coberta: invertida per a evitar pèrdues energètiques.
 • Finestres: amb trencament de pont tèrmic i vidres de baixes emissions.
 • Ventilació: creuada Est-Oest.
 • Distribució: les estances dels habitatges tenen un mínim d’una hora de sol directe entre les 10h i les 14h del solstici d’hivern.

Orientada a reduir el consum energètic de l’edifici i els recursos, tant amb l’ús de sistemes eficients com d’energies renovables o d’aprofitament de recursos.

 • Climatització: bomba de calor aire-aigua mitjançant Aerotèrmia. Sistema individual per a cada habitatge. Baix consum energètic.
 • Producció ACS: bomba de calor mitjançant Aerotèrmia. Sistema individual per a cada habitatge que disposa d’un Inter acumulador de 200 litres connectat a la bomba de calor. Baix consum energètic durant l’hivern, i aigua calenta gratuïta durant l’estiu quan funciona el sistema de refrigeració, reducció d’emissions de CO2.
 • Renovació d’aire: recuperació de calor en el sistema de tractament de l’aire. Temporització. 

Dins de la nostra filosofia basada en el comportament ètic i el desenvolupament sostenible donem gran importància a ser respectuosos amb el medi ambient.

Les propietats aplicades disminueixen considerablement la demanda energètica i amb això les emissions de CO2 a l’atmosfera.

Cisternes de doble descàrrega, aixeteries amb airejadors, recollida d’aigües pluvials per al rec, rec per degoteig.

Gestió de residus d’obra, aigües residuals en una xarxa separativa, instal·lació comunitària per a la recollida selectiva de residus domèstics.

Més informació al
93 363 40 10

CONTACTE