AVÍS LEGAL

 

En compliment d’allò previst a la Llei 34/2002 de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic i  altres normes d’aplicació legal, es posa en coneixement dels usuaris del portal les següents dades d’informació general:

La societat Grup Terraclara Focomin SL, amb CIF B-08224214, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona en el tom 40025, foli 58 i fulla 109811, domiciliada a la Plaça Francesc Macià 4, 1-2, 08021 Barcelona, és titular de la llicència d’explotació dels dominis https://grupterraclara.com, http://www.sencies.com, https://www.quorania.com. Dita societat  proporciona a diferents societats determinats serveis de gestió administrativa, comercial i de direcció, en els termes més amplis i mitjançant qualsevol tipus de mitjà, incloent-hi el canal d’Internet.

L’accés al portal https://grupterraclara.com, http://www.sencies.com, https://www.quorania.com i a la informació relativa a qualsevol dels productes i serveis continguts en el mateix comporta l’acceptació de les condicions previstes en el present Avís Legal. Per això li recomanem que llegeixi atentament el seu contingut si desitja accedir i fer ús de la informació i dels serveis oferts des del mencionat portal.

VALIDESA DE LA INFORMACIÓ

Les presents condicions són les vigents des de la data de la seva última actualització. Grup Terraclara Focomin SL es reserva el dret a modificar-les en qualsevol moment, i donat el cas entraran en vigor des de la seva publicació i seran aplicables a tots els usuaris del portal des d’aquella data.

Els continguts del portal, en especial les referències informatives i publicitàries, tenen com a única finalitat la de ser serveis d’informació comercial, sense poder realitzar a través del portal cap transacció que impliqui comerç electrònic.  Grup Terraclara Focomin SL es reserva el dret d’introduir modificacions o ometre parcial o totalment els actuals continguts del portal en el moment en què ho consideri oportú, així com impedir o restringir l’accés de forma temporal o permanent.