SOBRE NOSALTRES

Experts en Desenvolupament Immobiliari Sostenible

Promotora immobiliària

Quorania és una promotora immobiliària compromesa amb el benestar de les persones i la sostenibilitat. L’eficiència energètica y la qualitat representen dos eixos fonamentals de la nostra forma de fer. Creiem que ajuden a crear edificis que permeten als nostres clients estalviar en la gestió de la seva llar, alhora que minimitzen l’impacte en el medi ambient.

 

Els nostres habitatges compten amb el certificat energètic A, gràcies a les prestacions del seu disseny.

 

Símbolo Emisiones
Filosofia Quorania

Però també volem viure en un món bonic, i per aquesta raó us volem oferir habitatges de disseny, creats pels nostres arquitectes amb l’objectiu de fusionar la bellesa amb la funcionalitat.

Volem que el món sigui més feliç i per això creem llars preparades per a instal·lar-hi la tecnologia més avançada que t’acompanyarà en el meravellós viatge de la teva vida personal i professional.

Operem principalment al Maresme i al Barcelonès, dues àrees privilegiades, situades al costat de parcs naturals rics en vegetació i prop de precioses platges.

A l’hora de gestionar la nostra activitat, ens regim per criteris ètics rigorosos i demanem a tots els nostres col·laboradors que comparteixin el nostre compromís per fer les coses bé.

Som part del Grup Terraclara una empresa que principalment promou activitats immobiliàries a través de Quorania y d’altres activitats relacionades amb el territori, com ara la gestió de boscos, de granges i de producció i comercialització de productes agrícoles amb la marca Sències.

Anar al Web Grup Terraclara
Chica conversando

Compromiso Ético de Grup Terraclara Focomin SL

Qui Som

Grup Terraclara Focomin SL és una empresa familiar, ja de segona i tercera generació. Les nostres arrels provenen de la pagesia catalana i la terra i el sòl són trets importants del nostre llegat. Amb aquest sòl construïm cases sostenibles i, a la vegada, cultivem aliments sans i produïm llet de qualitat amb les nostres terres. El nostre llegat ens ha permès mantenir i ampliar un patrimoni immobiliari del que en poden gaudir els nostres clients, bé mitjançant un lloguer que compleixi amb totes les condicions legals o mitjançant la seva participació en les activitats realitzades en aquests immobles. Amb la nostra activitat, contribuïm a la conservació del medi ambient i, a l’hora, la satisfacció de les necessitats de la societat, cuidant les nostres terrer i boscos, que d’aquesta manera també hi donen servei.

Els socis del Grup Terraclara Focomin, SL, que viuen en diversos països i continents, han expressat el seu desig de ser propietaris d’una empresa que actuï de forma ètica en benefici, no només dels seus socis i treballadors, sinó de tota la societat.

El nostre Compromís Ètic

Des del Grup Terraclara hem donat a conèixer als nostres consellers, tots els nostres treballadors i col·laboradors el nostre compromís per executar les nostres activitats i operacions d’una manera ètica, amb compliment del marc normatiu, de les disposicions legals que li són d’aplicació i disposant dels mecanismes de prevenció de possibles delictes que pogués realitzar o on s’hi pogués veure’s involucrada l’activitat de l’entitat.

Aquest compromís requereix la implicació de tots els nostres treballadors i col·laboradors, compartint aquest mateix compromís, l’execució i seguiment dels protocols i les normes que s’elaborin per assolir aquest objectiu i, en particular, la comunicació de qualsevol situació o fet que no segueixi aquests principis.

Amb aquesta finalitat, el Grup Terraclara ha posat en funcionament un correu electrònic d’ètica i denúncies de manera que els treballadors, els col·laboradors i el públic en general puguin comunicar qualsevol possible indici, coneixement o sospita que tinguessin dels següents temes:

 • Incompliment de la legislació i marc normatiu d’ampliació.
 • Falta de seguiment dels protocols, procediments i controls interns del GrupTerraclara.
 • Comportaments, transaccions, acords i demés operacions que no s’adeqüin a un comportament ètic, o a les bones pràctiques empresarials.
 • Accions o omissions que puguin comportar la comissió de delictes / responsabilitats penals.
 • Qualsevol altre fet que es consideri rellevant per seguir i dur a terme el compromís ètic i el compliment normatiu de l’entitat.

D’igual manera, el Grup Terraclara ha elaborat un Codi Ètic on es defineixen, de forma detallada, el seu Compromís i la seva responsabilitat corporativa sobre el compliment normatiu en tots els àmbits previstos per les lleis.

LLEGEIX EL NOSTRE CODI ÈTIC

Resum de la normativa específica relativa al compromís ètic del Grup Terraclara.

Resumim a continuació algunes de les normes fonamentals del nostre compromís ètic:

 • Grup Terraclara vetllarà per evitar la discriminació per motius d’ètnia o de gènere, tant al lloc de treball com en el lloguer dels seus immobles, basant la seva activitat en el respecte a les persones. Per això la nostra actuació respectarà la normativa vigent, essent especialment curosos amb el respecte dels drets dels nostres col·laboradors i llogaters dels nostres immobles.
 • Grup Terraclara cuida de que las personas que trabajan en la organización tengan unas buenas condiciones en su puesto de trabajo que permiten un adecuado desarrollo de su actividad, tanto a nivel personal de su desempeño, como de las condiciones de seguridad en las que lo realiza.
 • Grup Terraclara té cura de que les persones que treballen a la seva organització gaudeixin d’unes bones condicions al seu lloc de treball que els permetin el correcte acompliment de la seva activitat, tant a nivell personal en el desenvolupament de la seva tasca, com de les condicions de seguretat en les que la du a terme.
 • Grup Terraclara es compromet a una gestió responsable de la naturalesa i del medi ambient, duent a terme les seves activitats de forma respectuosa amb l’entorn, tot i fent-ho compatible amb les necessitats de la societat a la que ofereix els seus productes o serveis.
 • El Grup Terraclara no ofereix compensacions econòmiques ni de cap altre tipus a representants d’entitats, empreses o administracions per tal d’obtenir avantatges en les adjudicacions de compres o contractacions, ni tampoc les acceptem, ni el Grup Focomin, ni els nostres treballadors, de les organitzacions o persones amb qui tractem, més enllà dels detalls propis de la cortesia, o dels acceptats com a bones costums, en el benentès que no sigui amb la finalitat d’alterar els criteris de decisió.
 • Les empreses i les persones que presten els seus serveis al Grup Focomin tenen cura de l’acompliment d’aquestes normes dins les que l’organització du a terme les seves activitats, de forma professional, lleial i alineada amb els interessos de l’organització.

Més informació al
93 363 40 10

CONTACTE