POLÍTICA GENERAL DE PRIVACITAT

 1. Introducció

El dret a la intimitat, i en concret el dret a la protecció de dades personals és un dels valors de Grup Focomin, SL (d’ara endavant QUORANIA), el qual es troba recollit en el nostre Codi Ètic.

L’objectiu d’aquesta política és explicar-li com QUORANIA tractarà aquelles dades personals que puguin ser recollides mitjançant dels diferents formularis que puguin trobar-se en les pàgines web de SENCIES/ *QUORANIA/ *GRUP TERRACLARA. Les seves dades personals seran tractades de forma confidencial i només per a aquelles finalitats que vostè hagi consentit, tal com s’explica a continuació en la present Política General de Privacitat i en cadascuna de les Polítiques de Privacitat dels diferents formularis. 

 

 1. Compromís amb la privacitat

QUORANIA està plenament compromesa amb el compliment de la normativa, del Reglament General de Protecció de Dades de la Unió Europea i la normativa relativa a la protecció de dades de caràcter personal vigent a cada moment, sent un objectiu prioritari per a QUORANIA.

Per això, QUORANIA ha pres la determinació d’implementar els següents principis, sent la privacitat on es basen tots els tractaments:

 • La transparència en el tractament de dades és una de les nostres prioritats, per la qual cosa sempre que recollim les seves dades personals, l’informarem degudament en la política de privacitat corresponent de les finalitats d’aquest tractament.
 • Sempre tractarem les dades que siguin estrictament necessàries per a dur a terme el tractament informat.
 • Mai l’obligarem a proporcionar dades personals, tret que realment siguin necessaris per a prestar-li el servei que si escau ens sol·liciti.
 • Sempre que sigui possible, posarem a la seva disposició mitjans senzills perquè pugui controlar les seves dades personals.
 • No compartirem dades amb cap tercer, excepte aquells proveïdors que ens presentin un servei, o amb aquells que, prèviament, li hàgim informat i ens hagi prestat el seu consentiment. 

 

 1. Finalitats dels tractaments

QUORANIA recull les seves dades personals per a poder gestionar les seves sol·licituds i oferir-li els serveis i productes en que hi pugui estar interessat. En concret tractem les seves dades personals amb les següents finalitats:

 • Poder atendre les seves consultes, preguntes o sol·licituds realitzades a través dels canals d’atenció o comunicació identificats en cada pàgina web i posar-nos en contacte amb Vostè per a solucionar-les.
 • Per a millorar les nostres pàgines web, serveis, productes, i oferir un millor servei i contingut.
 • Rebre alertes sobre productes que puguin ser del seu interès.
 • Gestionar els serveis sol·licitats i complir amb el que s’estableix en la legislació vigent.
 • Per a donar compliment a la Llei 10/2010 de 28 d’abril, de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme.
 • Enviar-li comunicacions comercials que sempre seran personalitzades i adaptades als seus interessos sobre els nostres productes o serveis.
 • Estudiar una col·laboració empresarial entre el sol·licitant i QUORANIA.
 • Analitzar i investigar els fets comunicats.
 • Entrevistar-li per a aclarir els fets comunicats a través de la nostra Línia Ètica.
 • Posar-nos en contacte amb la persona interessada per a poder donar-li una major informació sobre el producte.
 • Gestionar la relació comercial

En algunes ocasions pot ser necessari el tractament de les seves dades personals per a donar compliment a obligacions legals, o en relació a qualsevol relació contractual que puguem tenir amb Vostè.

En els altres supòsits, i sempre que sigui oportú, li sol·licitarem el seu consentiment per a tractar les seves dades personals.

 

 1. Enviament de Comunicacions Comercials

QUORANIA, en el marc de la seva activitat promocional, pot facilitar-li recursos de registre o subscripció a notícies o informació comercial de la companyia. Aquests recursos estaran sempre subjectes al seu consentiment per a ser-li remesos.

En el supòsit que ens hagi autoritzat, QUORANIA li enviarà informació sobre els seus productes, activitats i serveis personalitzats per a Vostè d’acord als seus gustos i preferències.

Podrà revocar el seu consentiment a rebre comunicacions comercials en qualsevol moment, mitjançant el link o botó habilitat a aquest efecte en cadascuna de les comunicacions, o comunicant la seva voluntat de revocar el consentiment a través dels següents canals:

1.Correu electrònic que haurà de dirigir a l’adreça canal.cumplimiento.normativo@grupterraclara.com.

2.Correu postal amb referència “LOPD” dirigit a Plaza Francesc Macià 4, 1r2a, 08021, Barcelona.

 

 1. Duració del tractament i termini de conservació

A SENCIES/*QUORANIA tenim el compromís de tractar les dades personals únicament mentre realment ens siguin útils i puguem oferir-li un Servei de qualitat mitjançant la seva explotació. Per això, realitzarem tots els esforços oportuns i raonables per a minimitzar el termini de tractament i conservació de les seves dades personals.

En aquest sentit, en cada formulari de captació de dades l’informarem del termini previst de tractament i/o conservació de les seves dades de caràcter personal.

En qualsevol cas, i encara que ens sol·liciti que eliminem les seves dades, podrem conservar-les i mantenir-les, degudament bloquejades, durant el termini necessari per a complir amb les nostres obligacions legals i per a la seva posada a la disposició de les Autoritats amb competència en les diferents matèries que siguin aplicables.

 

 1. Exercici de drets i reclamacions davant l’ AEPD

Com a conseqüència del tractament de les seves dades personals per part de QUORANIA, la legislació vigent li atorga una sèrie de drets. A continuació, li oferim una explicació resumida de cada dret, per a facilitar-li el seu exercici:

 1. Dret d’accés: Vostè tindrà dret a conèixer les dades personals que tractem sobre Vostè i les finalitats amb les quals els tractem.
 2. Dret de rectificació: Les seves dades sempre seran seves, i consegüentment, pot sol·licitar-nos la rectificació de les mateixes en qualsevol moment, si el que consta en els nostres registres és erroni.
 3. Dret de supressió: En qualsevol moment, podrà sol·licitar que les seves dades personals siguin suprimides dels nostres fitxers. No obstant això, i tal com indiquem en l’apartat de conservació de dades anterior, tingui en compte que, en determinades circumstàncies el compliment de la legislació vigent pot impedir l’efectiu exercici d’aquest dret.
 4. Dret d’oposició: Vostè podrà oposar-se al tractament de les seves dades en relació amb qualsevol de les finalitats amb les quals són tractades, d’acord amb les polítiques de privacitat aplicables en cada cas.
 5. Dret de limitació del tractament: Vostè podrà sol·licitar la limitació del tractament en els següents casos:
  1. Si considera que les dades que disposem sobre Vostè no són correctes o exactes;
  2. En cas que Vostè consideri que no estem tractant les seves dades de forma legítima, però prefereix que limitem el tractament de les mateixes a la seva total eliminació;
  3. Si les dades que mantenim ja no ens són necessàries per a la finalitat per la qual foren recollides, però vostè necessita que les conservem per a interposar reclamacions legals;
  4. Si, havent exercit el dret d’oposició a algun tractament, està pendent de resposta sobre aquest tema per part nostra.
 6. Dret a la portabilitat de les seves dades: Sempre que sigui raonable i possible tècnicament, vostè tindrà dret a, sol·licitar que les dades personals que vostè ens hagi proporcionat directament siguin comunicades a un tercer responsable del tractament. Si ens és possible, facilitarem directament les seves dades a aquest altre responsable del tractament, però de no ser-ho, els hi facilitarem a Vostè en un format estàndard.

Sempre que tractem les seves dades conforme al seu consentiment, podrà revocar aquest consentiment en qualsevol moment, sense que tingui conseqüències per a Vostè més enllà de, no poder donar-li determinats serveis depenent del dret que hagi exercit.

L’exercici dels drets que vostè ostenta podrà fer-lo efectiu dirigint-se a QUORANIA a través d’algun dels següents mitjans:

1.Correu electrònic que haurà de dirigir a l’adreça canal.cumplimiento.normativo@grupterraclara.com.

2.Correu postal amb referència “LOPD” dirigit a Plaza Francesc Macià 4, 1r2a, 08021, Barcelona.

En cas que no vulgui exercir un dret en concret, però tingui la necessitat de realitzar una consulta o suggeriment en relació amb el tractament de les seves dades de caràcter personal també podrà dirigir-se a les direccions facilitades per a l’exercici dels drets.

Tingui en compte que, en tot cas, sempre podrà presentar una reclamació davant l’Autoritat Competent en matèria de protecció de dades si considera que no hem tractat les seves dades de forma lícita o que no hem atès les seves sol·licituds o drets.

A Espanya, aquesta Autoritat Competent és l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

 

 1. Confidencialitat i Seguretat en el tractament de dades

Les seves dades personals són molt importants per a nosaltres, i ens comprometem a tractar-les amb la màxima confidencialitat i discreció, així com a implementar totes les mesures de seguretat que considerem oportunes i raonables.

En aquest sentit, QUORANIA declara i garanteix que ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per a evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades facilitades pels usuaris.

 

 1. Xarxes socials

Les Xarxes Socials formen part del dia a dia de molts usuaris d’Internet, i per a ells hi hem creat diferents perfils de SENCIES/*QUORANIA.

Tots els usuaris tenen l’oportunitat d’unir-se a les pàgines o grups que QUORANIA tingui en diferents xarxes socials.

No obstant això, ha de tenir en compte que, tret que li sol·licitem les seves dades directament (per exemple, mitjançant accions de màrqueting, concursos, promocions, o qualsevol altra forma vàlida), les seves dades pertanyeran a la Xarxa Social corresponent, per la qual cosa li recomanem que llegeixi detingudament les seves condicions d’ús i polítiques de privacitat, així com que s’asseguri de configurar les seves preferències quant al tractament de les dades.

 

9.Transferències Internacionals

A QUORANIA mantenim les seves dades dins de la Unió Europea (UE) o   de l’Espai Econòmic Europeu (EEE).

Si en un futur, necessitéssim facilitar-les a proveïdors de serveis que es trobin en altres països, bé per necessitat de donar-li el servei sol·licitat, bé per a poder proporcionar-li el servei amb els més alts estàndards de qualitat, SENCIES/*QUORANIA es compromet a aplicar totes les mesures i controls per a garantir i protegir el tractament de les seves dades personals, com per exemple:

 • Comunicació a països que, malgrat no formar part de la UE o el EEE, han estat considerats per la Comissió Europea com a països que disposen d’una normativa de protecció de dades que garanteix un nivell de seguretat similar a l’aplicable a Europa.
 • Clàusules Contractuals Marc de la Comissió Europea: El regulador europeu ha previst que tercers països no tinguin una normativa de protecció de dades similar a l’aplicable a Europa, per la qual cosa ha desenvolupat models de contracte destinats a assegurar que les companyies de països que no formen part de la UE o l’EEE compleixin amb un nivell de protecció similar. QUORANIA signarà aquests contractes sempre que no existeixi una alternativa equivalent que garanteixi la protecció de les seves dades personals.
 • Normes corporatives vinculants: Són normes que aproven les empreses i que són revisades i aprovades per Autoritats de Control, i que asseguren que l’empresa a qui facilitem les seves dades compleix amb un nivell de protecció adequat en qualsevol país.
 • Certificacions: En determinats casos, l’empresa a la qual facilitem les dades podrà comptar amb Certificacions de protecció de dades que garanteixin un ús correcte de les seves dades conforme a la normativa vigent.

 

 1. Contacti amb QUORANIA

Si té alguna consulta o dubte sobre el tractament de les seves dades personals si us plau, posi’s en contacte amb nosaltres a través:

1.Correu electrònic que haurà de dirigir a l’adreça canal.cumplimiento.normativo@grupterraclara.com .

2.Correu postal amb referència “LOPD” dirigit a Plaza Francesc Macià 4, 1r2a, 08021, Barcelona.

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El portal, les pàgines que comprèn i la informació o elements continguts en aquestes, inclouen textos, documents, fotografies, dibuixos, representacions gràfiques, bases de dades, programes informàtics, així com logotips, marques, noms comercials, o altres signes distintius, protegits per drets de propietat intel·lectual o industrial, dels quals Grup Terraclara Focominn’és titular o legítim llicenciatari.

Grup Terraclara Focomin, SL no garanteix la licitud i legalitat de la informació o elements continguts en les pàgines del portal quan l’origen o la titularitat dels mateixos no li correspongui.

 

USOS PROHIBITS I PERMESOS

Queda prohibida qualsevol modalitat d’explotació, incloent tot tipus de reproducció, distribució, cessió a tercers, comunicació pública i transformació, mitjançant qualsevol tipus de suport i mitjà, de les obres abans referides, creacions i signes distintius sense autorització prèvia i expressa dels seus respectius titulars. L’incompliment d’aquesta prohibició podrà constituir infracció sancionable per la legislació vigent.

No obstant això, pel seu compte i risc, l’usuari podrà descarregar o realitzar còpia d’aquestes elements exclusivament per al seu ús personal, sempre que no infringeixi cap dels drets de propietat intel·lectual o industrial de Grup Terrclara Focomin, SL. Especialment, no podrà alterar-los, modificar-los o suprimir-los ni total ni parcialment. En cap cas significarà això una autorització o llicència sobre els drets de propietat de Grup Focomin, SL.

Queda prohibit, excepte en els casos que expressament ho autoritzi  Grup Terraclara Focomin, SL, establir enllaços, hipervincles o links, des de portals o llocs web de tercers a pàgines web de la seva titularitat o de les quals ostenti llicència d’explotació exclusiva, diferents de la pàgina principal del seu portal, accessible a l’adreça URL https://grupterraclara.com,, http://www.sencies.com, https://www.quorania.com, o la que li substitueixi en el futur, així com presentar aquestes pàgines web o la informació continguda en elles dins de marcs, signes distintius, marques o denominacions socials o comercials d’una altra persona, empresa o entitat.

Així mateix,  Grup Terrclara Focomin, SL és titular d’una llicència d’explotació exclusiva del nom de domini https://grupterraclara.com, http://www.sencies.com, https://www.quorania.com i tots aquells que serveixin per a accedir de forma directa o indirecta al present lloc. La indeguda utilització dels mateixos en el trànsit econòmic suposaria una infracció dels drets conferits pel seu registre i serà perseguit pels mitjans previstos en la Llei.

 

Responsabilitats

Grup Terraclara Focomin, SL no garanteix l’accés continuat, ni la correcta visualització, descàrrega o utilitat dels elements i informació continguts en les pàgines del portal, que poden veure’s impedits, dificultats o interromputs per factors o circumstàncies fora del seu control.

Així mateix, no és responsable de la informació i altres continguts integrats en espais o pàgines web de tercers accessibles des del portal mitjançant enllaços, hipervincles o links, ni de la informació i altres continguts integrats en espais o pàgines web de tercers des dels quals s’accedeixi mitjançant enllaços, hipervincles  o links al portal o a qualsevol de les seves pàgines web, ni de la informació i continguts de qualsevol pàgina web de tercers que es presenti sota l’aparença o signes distintius de QUORANIA/ *GRUP TERRACLARA, excepte autorització expressa d’aquestes. No obstant això, es compromet a fer tot el possible per a evitar l’existència en el seu Lloc de continguts il·lícits i, en cas que tingui coneixement efectiu d’aquests continguts, eliminar-los o impedir l’accés a aquests.

Grup Terraclara Focomin, SL no assumeix cap responsabilitat en relació amb la informació, continguts de tota mena, productes i serveis oferts o prestats a través del portal per terceres societats, persones, col·laboradors, usuaris o entitats, encara que pertanyin al seu mateix Grup econòmic, i en especial, pels danys i perjudicis de qualsevol tipus que, vinculats a l’anterior, puguin produir-se per: (i) absència o deficiències en la informació facilitada als usuaris o en la seva veracitat, exactitud i suficiència; (ii) incompliment o compliment defectuós o impuntual dels contractes o relacions pre-contractuals; (iii)incompliment de les obligacions que incumbeixen als prestadors de serveis de la societat de la informació; (iv) infracció dels drets dels consumidors i usuaris; (v) infracció dels drets de propietat intel·lectual i industrial; realització d’actes de competència deslleial o de publicitat il·lícita; (vi) infracció del dret de protecció de dades; del secret professional i dels drets a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la imatge de les persones; i (vii) en general l’incompliment de qualsevol llei, costum o codi de conducta que resultin d’aplicació.

Tampoc assumeix cap responsabilitat per danys, perjudicis, pèrdues, reclamacions o despeses, produïts per: (i) interferències, interrupcions, fallades, omissions, avaries telefòniques, retards, bloquejos o desconnexions en el funcionament del sistema electrònic, motivats per deficiències, sobrecàrregues i errors en les línies i xarxes de telecomunicacions, o per qualsevol altra causa aliena al seu control; (ii) intromissions il·legítimes mitjançant l’ús de programes malignes de qualsevol tipus i a través de qualsevol mitjà de comunicació, tals com virus informàtics o qualsevol altres; (iii) ús indegut o inadequat de les seves pàgines web; (iv) errors de seguretat o de navegació produïts per un mal funcionament del navegador o per l’ús de versions no actualitzades d’aquest.